Spolupráce

AgroBioChem, s.r.o. úzce spolupracuje s výzkumnými institucemi jako Centrum regionu Haná pro zemědělský a biotechnologický výzkum, UP Olomouc, a Laboratoř růstových regulátorů, ÚEB AV ČR & UP Olomouc.


K významným zákazníkům patří:

TEVA Czech Industries, s.r.o.

Iden Biotechnology, S.L.


V současné době řešíme ve spolupráci s Centrem regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Univerzity Palackého v Olomouci projekt "PŘÍPRAVA REKOMBINANTNÍCH PROTEINŮ PRO STUDIUM PERCEPCE A METABOLISMU CYTOKININŮ".


AgroBioChem s.r.o.
www.AgroBioChem.cz
info@AgroBioChem.cz
CREO © 2012