Vize

AgroBioChem, s.r.o. se zabývá využitím nových, vlastních vědeckých poznatků k realizaci originálních (patentově chráněných), konkurenceschopných řešení pro výzkum a vývoj nových technologií a přípravků pro ovlivnění růstu a vývoje rostlin. Hlavní činností je výroba, testování nových, cílených růstových regulátorů ovlivňujících výnos a odolnost rostlin a sledování molekulárního mechanismu jejich účinku. Společnost se také zabývá možnostmi zavedení transgenních odrůd zemědělských plodin se zvýšeným výnosem a odolností vůči biotickému i abiotickému stresu v podmínkách českého a evropského zemědělství. Skrze úzkou spolupráci s vědeckými pracovišti AgroBioChem, s.r.o. zajišťuje transfer výsledků základního výzkumu do aplikované sféry.

V této oblasti nabízíme:

  • vývoj nových růstových regulátorů - chemický design látky, syntéza a převedení syntézy do provozního měřítka
  • testování biologického účinku aktivních látek a studium molekulárního mechanismu jejich působení
  • testování biologického účinku v polních podmínkách
  • specializovaná měření (stanovení residuí, hladin fytohormonů, genové exprese)
  • řešení problémů pěstování speciálních rostlin využívaných k produkci biologicky aktivních látek
  • konzultační a poradenskou činnost


AgroBioChem s.r.o.
www.AgroBioChem.cz
info@AgroBioChem.cz
CREO © 2012